CARBASSÓ
(Cucurbita pepo)


El carbassó és el fruit de la carbassonera, planta anual de la família de les cucurbitàcies, originària del sud d'Amèrica.

Es consumeix el fruit immadur, i conté grans quantitats de vitamina C i minerals, com el potassi, el ferro i el zinc. La seva aportació calòrica és molt escassa, cosa que fa que s'utilitzi en dietes d'aprimament.
És un aliment de fàcil digestió, amb propietats diürètiques.


MARC DE PLANTACIÓ

La carbassonera ocupa molt d'espai, i es planta a una distancia de 120-160 cm entre línies, i de 60-80 cm entre plantes.


MALALTIES

Els problemes més habituals són la mosca blanca, pugó, oïdi, cargols i llimacs.


CONSELLS DE CULTIU

Planta molt exigent en llum i calor, al mateix temps que en adob i aigua.
La recol·lecció dels fruits s'efectua quan aquests no s'han desenvolupat del tot, ja que els fruits massa madurs no són gaire apreciats. El creixement d'aquests és molt ràpid i s'ha de vigilar cada pocs dies.

Una particularitat de les carbassoneres és que produeixen flors masculines i femenines; aquestes darreres s'han de pol·linitzar. Un dels problemes que pot tenir la carbassonera és la falta de pol·linització d'aquestes flors. Això és més habitual en cultius de ciutat, degut a la falta d'insectes. Aquest aspecte s'accentua si cultivem una sola planta, així que és recomanable cultivar-ne com a mínim dos.CALENDARI DE CULTIU
LES NOSTRES VARIETATS

Carbassó verd
Carbassó blanc NOVETAT!

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Trasplantació Recol·lecció
CARBASSÓ
(Cucurbita pepo)
LES NOSTRES VARIETATS

Carbassó verd
Carbassó blanc NOVETAT!
El carbassó és el fruit de la carbassonera, planta anual de la família de les cucurbitàcies, originària del sud d'Amèrica.
Es consumeix el fruit immadur, i conté grans quantitats de vitamina C i minerals, com el potassi, el ferro i el zinc. La seva aportació calòrica és molt escassa, cosa que fa que s'utilitzi en dietes d'aprimament. És un aliment de fàcil digestió, amb propietats diürètiques.


MARC DE PLANTACIÓ

La carbassonera ocupa molt d'espai, i es planta a una distancia de 120-160 cm entre línies, i de 60-80 cm entre plantes.


MALALTIES

Els problemes més habituals són la mosca blanca, pugó, oïdi, i cargols i llimacs.


CONSELLS DE CULTIU

Planta molt exigent en llum i calor, al mateix temps que en adob i aigua.
La recol·lecció dels fruits s'efectua quan aquests no s'han desenvolupat del tot, ja que els fruits massa madurs no són gaire apreciats. El creixement d'aquests és molt ràpid i s'ha de vigilar cada pocs dies.
Una particularitat de les carbassoneres és que produeixen flors masculines i femenines; aquestes darreres s'han de pol·linitzar. Un dels problemes que pot tenir la carbassonera és la falta de pol·linització d'aquestes flors. Això és més habitual en cultius de ciutat, degut a la falta d'insectes. Aquest aspecte s'accentua si cultivem una sola planta, així que és recomanable cultivar-ne com a mínim dos.CALENDARI DE CULTIU

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Trasplantació Recol·lecció