Els nostres productes

Planta hortícola
Produïm més de 100 varietats diferents de temporada.
Arbres fruiters
Disposem de gran varietat de fruiters, cítrics i tropicals.
Flors, aromàtiques
Venda directa de flors de temporada, planta aromàtica i culinària.
Altres
Sacs de terra, substrats i fems. Llavors. Adobs. Productes fitosanitaris JED.