La nostra tradició és el prestigi

La nostra antiguitat és el segell de garantia. El nostre treball és la base de l’èxit.

Planters Faura és una empresa familiar

Durant els seus 115 anys d’història, i a través de quatre generacions, ha estat sempre al servei de la pagesia de la comarca del Baix Llobregat i rodalies.

L’any 1909, Josep Busquet i Bausà fundà el negoci, conegut aleshores amb el nom de Ca l’Hortalà. En aquella època, tot el planter d’horta era sembrat i reproduït directament al terra, mitjançant els mètodes tradicionals de l’època, i sense les estructures d’hivernacle conegudes avui dia. La planta era criada en estructures molt bàsiques, conegudes com a tendes o vidrieres.

Posteriorment, l'any 1946, Esteve Faura i Casanovas, gendre del fundador, prengué les rendes del negoci.

És aleshores quan l’empresa passà a anomenar-se Planters Faura, nom que es conserva en l’actualitat. Al llarg dels següents anys, i ajudat pel seu fill Miquel Faura i Busquet, el negoci començà a experimentar una forta innovació tecnològica. Aparegueren els primers túnels de plàstic, mitjançant els quals s’aconsegueix una millora considerable en la producció de la planta hortícola. Posteriorment es construïren els primers hivernacles i s’introduïren nous sistemes de rec.

El 1989, ja amb en Miquel Faura al capdavant, l’empresa experimenta una renovació en tots els àmbits. La planta deixa de ser produïda manualment al terra, i és sembrada i desenvolupada en safates. S’instaurà així la primera màquina de sembra automàtica, al mateix temps que una càmara de germinació, sent dels primers viveristes de Catalunya en utilitzar aquest sistema. Poc a poc l’empresa va realitzant una ampliació de les seves infraestructures, i junt amb la introducció de nova maquinaria s’aconsegueix una millora en la producció i la qualitat del planter, així com més diversificació dels productes.

Actualment l’empresa està en mans d’en Miquel i el seu fill, Josep Mª Faura i Fabregat, que representa ja la quarta generació del negoci familiar.

En el decurs de tots aquests anys, Planters Faura ha anat incorporant any rere any les noves tecnologies, fins arribar al dia d’avui, en que podem oferir els nostres productes amb absoluta garantia de qualitat, i en que el servei que donem als nostres clients és l’adequat per qualsevol tipus de comanda.